Câu trả lời mẫu cho 10 Cue Cards IELTS Speaking Part 2 2016

Tiếp tục với series các câu trả lời trong cue card ielts speaking part 2 mình gửi tới các bạn 10 câu trả lời cue card mẫu 2016

cue card trong ielts speaking part 2

Link tải: 10 câu trả lời mẫu cue card trong ielts speaking part 2  

Tác giả: Thuy Dung Pham

Các bạn xem:

Hãy truy cập IELTS Việt Nam để nhận được những bài tập IELTS speaking part 1, IELTS speaking part 2, tips luyện thi IELTS, tài liệu IELTS mới nhất nhé.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!