English synonyms and antonyms- Tuyển tập từ đồng nghĩa và trái nghĩa

English synonyms and antonyms (PDF) – Tuyển tập từ đồng nghĩa và trái nghĩa trong tiếng Anh

Các bạn phải xem thêm:

English synonyms and antonyms (PDF)

Cuốn sách English synonyms and antonyms là phiên bản được tái bản lại của  một cuốn sách xuất bản trước năm 1923.

English Synonyms and Antonyms về cơ bản là một công cụ xây dựng từ vựng mà người học có thể sử dụng khi chuẩn bị cho các kỳ thi. Cụ thể, mỗi mục đưa ra một danh sách các từ đồng nghĩa, theo sau đó là một đoạn giải thích ngắn gọn hoặc minh hoạ sự khác biệt tinh tế giữa các từ được liệt kê. 

Cuốn sách này có thể có những thứ không hoàn hảo như các trang bị thiếu hoặc bị mờ, hình ảnh nghèo nàn vv …  Cuốn sách này nâng cao kiến thức về từ đồng nghĩa và trái nghĩa, gồm câu hỏi có đáp án để người học chủ động luyện tập. Thông qua cuốn sách, các bạn sẽ phát triển và hoàn thiện vốn từ vựng Tiếng Anh của mình lên một tầm cao mới.

Link tải: Tại đây

Hãy truy cập IELTS Việt Nam để nhận được những bài tập IELTS speaking part 1, IELTS speaking part 2, tips luyện thi IELTS, tài liệu IELTS mới nhất nhé.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You can see who we've worked with near you that you might know for a reference by browsing our hierarchical portfolio directory below. For education english, cities we serve include There was an error with contacting the service. Please check your Best Local SEO Tools settings like the state *full name* and city name. Some cities may cause bugs because they are not in our database. If that is the case -- please try a different city (center of service area).,