Sách Collins Vocabulary For IELTS by Anneli Williams

Cuốn sách Collins Vocabulary For IELTS by Anneli Williams giúp bạn xây dựng vốn từ vựng trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Bạn có thể dùng cuốn sách này như tài liệu tự nghiên cứu hay tài liệu bổ trợ cho các lớp luyện thi IELTS. Nó phù hợp cho những bạn đang ở mức từ 5 đến 5.5 IELTS muốn đạt 6.0 hay cao hơn nữa

Có thể bạn quan tâm:

Cuốn sách Collins Vocabulary For IELTS by Anneli Williams

Tóm lược về cuốn sách Collins Vocabulary For IELTS by Anneli Williams:

Bộ sách Collins Vocabulary For IELTS by Anneli William gồm Ebook và đĩa CD bao gồm từ vựng và kỹ năng có liên quan đến tất cả các bài thi của 4 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết và Nói. Mỗi bài học đều luôn hướng tới một bài tập thực hành thực tế về kỳ thi IELTS. Các mẹo thi xuyên suốt cuốn sách làm nổi bật chiến lược học từ vựng liên quan đến chiến lược và kỹ thuật thi thiết yếu.

Nội dung:

Mỗi bài học chia thành 3 phần chính.

Phần 1: Giới thiệu từ vựng liên quan đến chủ đề hoặc chức năng của bài học. Các định nghĩa về từ vựng này được trình bày bởi  sự định nghĩa đầy đủ của Collins Cobuild, và các kiểu câu ví dụ IELTS  cho thấy cách các từ được sử dụng trong ngữ cảnh.

Phần 2: Các bài tập thực hành cung cấp một cấu trúc điển hi của bài tập giúp bạn phát triển các kỹ năng để thành công  trong việc áp dụng kiến thức từ vựng cho bài thi. Mỗi bài học tập trung vào việc phát triển vốn từ vựng và kỹ năng cho một “particular paper”.

Phần 3: Cung cấp các bài tập thực hành theo 1 một định dạng nhất định để cho bạn cơ hội để làm quen với các loại câu hỏi bạn sẽ gặp phải trong các kỳ thi sắp tới. Phần này được đánh dấu màu xám để dễ tham khảo.

Các mẹo thi trong sách Collins Vocabulary For IELTS

Các mẹo và chiến thuật làm bài trong từng bài học.

Đáp án:

Một câu trả lời toàn diện được cung cấp cho tất cả các phần của cuốn sách bao gồm mô hình câu trả lời cho các văn bản mở hơn và speaking tasks.

Collocations trong sách Collins Vocabulary For IELTS

Ở mặt sau của cuốn sách, bạn có thể tiếp tục nâng cao vốn từ vựng của bạn bằng cách nghiên cứu danh sách các collocations phổ biến nhất cho các từ vựng hiện trong từng bài học

Cách dùng sách sao cho hiệu quả nhất:

Mỗi bài học đều có tính khép kín do đó bạn có thể nghiên cứu các bài học không cần theo thứ tự. Bạn có thể lựa chọn các bài học bạn muốn bằng cách chọn chủ đề hoặc bằng cách chọn bài thực hành. Chỉ có các bài học có phần thực hành  Nói và Nghe mới có audio. Các trang ở phần đầu của cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì có trong mỗi bài học, do đó bạn có thể sử dụng điều này để chọn đơn vị bạn muốn nghiên cứu đầu tiên.

Bạn có thể đọc lại những lời khuyên thi trong Boxes như một sự chuẩn bị cuối cùng trước khi thi. Điều này sẽ nhắc nhở bạn về những chiến lược cho sự thành công trong kỳ thi.

Link download:  

Hãy truy cập IELTS Việt Nam để nhận được những bài tập IELTS speaking part 1, IELTS speaking part 2, tips luyện thi IELTS, tài liệu IELTS mới nhất nhé.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You can see who we've worked with near you that you might know for a reference by browsing our hierarchical portfolio directory below. For education english, cities we serve include There was an error with contacting the service. Please check your Best Local SEO Tools settings like the state *full name* and city name. Some cities may cause bugs because they are not in our database. If that is the case -- please try a different city (center of service area).,