Sách Collins Work On Your Idioms, thành người bản địa thật quá dễ

Cuốn sách Collins Work On Your Idioms gồm có 300 thành ngữ thông dụng nhất. Cuốn sách cung cấp nhiều phần thực hành, những ví dụ về cách sử dụng trong ngữ cảnh thực tế.

Có thể bạn quan tâm:

sách collins work on your idioms

Phần mô tả:

Cuốn sách này phù hợp với:

  • Trình độ intermediate đến advanced 
  • Người học IELTS thông thường 

Bạn có thể dùng cuốn sách:

  • Như 1 khóa học tự nghiên cứu
  • Như 1 nguồn tài liệu bổ sung về 1 khóa học tiếng anh Tổng quát

Cấu trúc của cuốn sách Collins Work On Your Idioms:

  • 25 bài học bao phủ 300 thành ngữ  idioms thông dụng nhất.
  • Một câu trả lời “toàn diện” nhất
  • Phụ lục bao gồm: hướng dẫn học với lời khuyên để giúp bạn nhớ các thành ngữ và sử dụng chúng một cách chính xác, và một phần bao gồm các phiên bản tiếng Anh Mỹ của các thành ngữ trong các bài học.
  • Mục lục giúp bạn tìm thấy các thành ngữ một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Thành ngữ là những cụm từ tượng hình và chúng tồn tại trong tất cả các ngôn ngữ, ẩn chứa trong mình 2 lớp nghĩa đen và bóng. Idioms tạo thành một phần quan trọng của vốn từ vựng của tất cả mọi người và được sử dụng trong cả hai ngôn ngữ chính thức và không chính thức. Các bạn không nên nhầm lẫn Idioms với tiếng lóng (rất thường không phù hợp trong các tình huống xã hội nhất định)

Các thành ngữ trong cuốn sách này được nhóm theo chủ đề để làm cho chúng dễ dàng được nhớ hơn. và để giúp bạn sử dụng và hiểu chúng trong các tình huống hàng ngày. Các thành ngữ đều có bảng chữ cái và chữ đậm lớn hơn hai trang trong mỗi bài học, do đó bạn có thể nhìn thấy và tìm thấy chúng dễ dàng.

Cấu trúc của bài học trong cuốn sách Collins Work On Your Idioms:

Mỗi bài học trải dài trên 4 trang sách, 2 trang của mỗi bài học đều giới thiệu về idioms cùng với định nghĩa đầy đủ nhất kèm ví dụ và ghi chú, 2 trang cuối cùng cung cấp nhiều bài tập giúp bạn thực hành sử dụng các idioms(thành ngữ). Mỗi bai học là riêng biệt (khép kín) vậy nên ban có thể tùy chọn bài học mà ko cần phải lo lắng

Link download: 

Hãy truy cập IELTS Việt Nam để nhận được những bài tập IELTS speaking part 1, IELTS speaking part 2, tips luyện thi IELTS, tài liệu IELTS mới nhất nhé.

You can see who we've worked with near you that you might know for a reference by browsing our hierarchical portfolio directory below. For education english, cities we serve include There was an error with contacting the service. Please check your Best Local SEO Tools settings like the state *full name* and city name. Some cities may cause bugs because they are not in our database. If that is the case -- please try a different city (center of service area).,