Sách IELTS Reading giúp bạn đạt 7.5 IELTS

Phần Reading for IELTS là một trong những kỹ năng bạn cần hoàn thiện trước kỳ thi IELTS. Nhằm phục vụ mục đích đó, cuốn sách IELTS reading này bao gồm tất cả các khía cạnh của kỳ thi IELTS cho các bạn để đạt được điểm số 6,0-7,5 IELTS 

Có thể bạn quan tâm:

sách ielts reading IELTS Improve Your Skill – Reading For IELTS 6.0 – 7.5 With Answer Key

Phần khái quát:

Cuốn sách ielts reading này có thể được sử dụng cùng với các cuốn sách khác trong loạt bài: Writing for IELTS 6.0-7.5 and Listening & Speaking for IELTS 6.0-7.5.

Cuốn sách sẽ hướng dẫn từng bước một rất cụ thể, vì vậy bạn có thể sử dụng cuốn sách này mà có hoặc không có giáo viên cũng được.

Nội dung:

Cuốn sách IELTS reading này bao gồm 10 bài học nhằm phát triển triển kỹ năng đọc sách. Mỗi bài học được xoay quanh một chủ đề thường xảy ra từ kỳ thi IELTS.

Mỗi bài học bao gồm:

• Phát triển kỹ năng:  lời giải thích,  các ví dụ và  các nhiệm vụ(tasks) để phát triển và thực hành kỹ năng đọc.

• Từ vựng: từ vựng hữu ích cho kỳ thi IELTS.

• Các bài tập thực hành: tập trung vào cách mỗi kỹ năng liên quan đến kỳ thi

Ngoài ra còn có những lời khuyên xuyên suốt cuốn sách chứa thông tin và ý tưởng về làm thế nào để tiếp cận các kỹ năng thi đọc khác nhau rất hữu ích.

Phát triển các kỹ năng:

Các phần kỹ năng hình thành một giáo trình chi tiết các kỹ năng đọc cốt lõi đó mà những kỹ năng đó hữu ích cả trong kỳ thi IELTS và trong cuộc sống hàng ngày.

Vốn từ vựng cơ bản:

Trong mỗi bài học bao gồm vừ vựng và cụm từ cho bài kiểm tra. Trong việc cải thiện kỹ năng Reading IELTS, bạn sẽ tìm thấy một loạt các chủ đề từ vựng và ý tưởng để đảm bảo rằng bạn đang chuẩn bị tốt khi bạn đến kỳ thi thật.

Kỹ năng làm bài:

Trong bất cứ kỳ thi IELTS nào, điều quan trọng là có sực chuẩn bị kỹ càng cho tất cả những dạng bài mà bạn sẽ gặp phải, và phải có hướng trả lời bất cứ câu hỏi cụ thể nào. Những tip làm bài, lời khuyên ngắn gọn xúc tích về những dạng câu hỏi, cũng như kỹ năng học tập và làm thế nào để sử dụng hiệu quả các kỹ năng bạn đã học được. Cuốn sách bao gồm tất cả các loại câu hỏi mà bạn sẽ phải đối mặt trong kỳ thi IELTS.

Cuốn sách IELTS reading này hoàn toàn là trợ thủ đắc lực cho bạn 😀 

Link download: Improve Your Skill – Reading For IELTS 6.0 – 7.5 With Answer Key ( Ebook )

Hãy truy cập IELTS Việt Nam để nhận được bài về ngữ pháp IELTS mới nhất, sách  luyện thi IELTStips luyện thi IELTS, tài liệu luyện thi IELTS mới nhất nhé.

You can see who we've worked with near you that you might know for a reference by browsing our hierarchical portfolio directory below. For education english, cities we serve include There was an error with contacting the service. Please check your Best Local SEO Tools settings like the state *full name* and city name. Some cities may cause bugs because they are not in our database. If that is the case -- please try a different city (center of service area).,