Sách INTENSIVE IELTS LISTENING (PDF + AUDIO) – tài liệu luyện Listening hàng đầu

INTENSIVE IELTS LISTENING (PDF + AUDIO) – tài liệu luyện Listening hiệu quả hàng đầu, được người luyện IELTS có kinh nghiệm chia sẻ.

Xem thêm: 

 

sách Intensive IELTS Listening sach luyen thi ielts 2017

INTENSIVE IELTS LISTENING (PDF + AUDIO)

Intensive IELTS Listening là 1 bộ tài liệu tuyệt vời cho những người  muốn đạt được trên 7 phần nghe. Đặc biệt, cuốn sách này được kết cấu theo kiểu tác vụ nghe để bạn có thể học để giải quyết từng loại câu hỏi 1 cách triệt để nhất.

Bạn có thể xem tổng quan về cuốn sách này như sau:

Chapter 1: IELTS Listening Task Types

Unit 1: Warm-up Exercises

Unit 2: Ticking and Table-filling

Unit 3: Map-labelling

Unit 4: Short Answers

Unit 5: Matching

Unit 6: Multiple Choice

Chapter 2: IELTS Listening Practice Test

Chapter 3: Tapescripts

Unit 1: Warm-up Exercises

Unit 2: Ticking and Table-filling

Unit 3: Map-labelling

Unit 4: Short Answers

Unit 5: Matching

Unit 6: Multiple Choice

Practice Test

Chapter 4: Answer Key

Link download: [sociallocker]Sách Intensive IELTS Listening [/sociallocker]

Hãy truy cập IELTS Việt Nam để nhận được bài về ngữ pháp IELTS mới nhất, sách  luyện thi IELTStips luyện thi IELTS, tài liệu luyện thi IELTS mới nhất nhé.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!