Trong phần IELTS speaking part 1, thí sinh sẽ giới thiệu về bản thân mình và trả lời những câu hỏi chung hay riêng tư về 3 chủ đề quen thuộc như việc học, công việc, làng quê, thời tiết, gia đình, vùng nông thôn....