Mong muốn của bất kỳ ai khi theo học ngôn ngữ tiếng Anh là nói tiếng Anh lưu loát và tự nhiên như người bản xứ. Vậy để nói được lưu loát như thế, chúng ta cần phải biết Idoms