Với đa số các bạn luyện thi IELTS thì kỹ năng Reading được coi là kỹ năng dễ tăng điểm nhất. Mình xin chia sẻ 1 vài IELTS reading tips được đúc kết từ kinh nghiệm bản thân