Tiếp tục series Tips luyện thi IELTS, mình xin tổng hợp tiếp các tips luyện nghe IELTS được nhiều giáo viên nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy đúc kết lại