Việc chọn sách luyện thi IELTS đã trở thành ưu tiên hàng đầu với các bạn sắp,đang học IELTS. Dưới đây là tổng hợp sách luyện thi ielts tốt nhất do trang IELTS Material bình chọn trong năm 2016.