Thành thục 11 cụm động từ phrasal verb đạt 8.0 IELTS Phần 2

Các bạn thích bài viết Thành thục 10 cụm động từ phrasal verb đạt 8.0 IELTS Phần 1 không? Hôm nay, mình tổng hợp thêm 11 cụm động từ phrasal verb thường được sử dụng trong tiếng Anh hay gặp trong bài kiểm tra IELTS

Có thể bạn quan tâm:

cụm đồng từ phrasal verb trong ielts speaking

1. Work out: tính toán
Ví dụ : I need to work out whether I can afford to study abroad.

2. Catch up: để cố gắng đạt cùng một tiêu chuẩn, sân khấu, hoặc mức độ như những người khác sau khi bạn đã rơi phía sau họ (giống như bạn đang theo đuổi một ai đó, hoặc với các nghiên cứu của bạn)
Ví dụ: I fell behind after 1 week off from school and had to catch up.

3. Carry on: tiếp tục
Ví dụ: I’m going to carry on studying IELTS till I get the score I need – I’m not giving up!

4. Come across: để đáp ứng hoặc tìm (một cái gì đó hoặc ai đó) bởi cơ hội.
Ví dụ: On the halfway back home, I came across Tom, what a coincidence!

5. Read up on: để nghiên cứu hoặc học bằng cách đọc
Ví dụ: Before setting out to travel around the world, I read up on all the places I planned to visit.

6. Sort out: để tìm một giải pháp cho (một vấn đề, vv), đặc biệt để làm cho rõ ràng hoặc gọn gàng.
Ví dụ: It took a long time to sort out the mess.

7. Zone out: rơi vào giấc ngủ hoặc mất tập trung hay ý thức.
Ví dụ: I just zoned out for a moment after such a long drive.

8. Put up with: chịu đựng
Ví dụ: After graduating, I had to put up with many months of unpaid work before finally being given a permanent contract.

9. Come up with: để nghĩ ra, phát triển, hoặc tìm một cái gì
Ví dụ: They’ve tried their best to come up with a feasible solution to air pollution. 

10. Look back on: Hãy suy nghĩ về những gì xảy ra trong quá khứ
Ví dụ: When I look back on my childhood, I’m amazed by the crazy things we used to do

11. Call off: dừng hoặc hủy
Ví dụ: They called off the football match because of the weather forecast.

Hãy truy cập IELTS Việt Nam để nhận được những bài tập IELTS speaking part 1, IELTS speaking part 2, tips luyện thi IELTS, tài liệu IELTS mới nhất nhé.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!