Nỗi lo trong phần thi IELTS speaking là một con quỷ vô hình. Nếu bạn đã từng đối mặt với một kỳ thi IELTS, bạn đã có thể trải nghiệm thực tế về nó. Đó là cảm giác như thể thế giới đang sụp đổ xung quanh bạn