Bạn đang học IELTS và muốn cải thiện kỹ năng viết thì việc tuân thủ cách làm IELTS writing test và quản lý thời gian tốt là việc phải làm.