Tips luyện viết IELTS writing test

Bạn đang học IELTS và muốn cải thiện kỹ năng viết thì việc tuân thủ hướng dẫn cách viết IELTS writing test và quản lý thời gian tốt là việc phải làm. Dưới đây là tổng hợp tips luyện viết  IELTS writing, mình hi vọng giúp các bạn được ít nhiều.

– Phân tích từng công việc một cách nghiêm túc và dành thời gian ghi chú

– Làm nổi bật hay gạch chân những từ khóa trọng trong mỗi task để đảm bảo rằng bạn tập trung vào những gì bạn phải làm- Lập kế hoạch các câu trả lời

– Sử dụng các đoạn văn 1 cách rõ ràng, đặt một ý tưởng trong mỗi đoạn

– Không được lặp lại ý tưởng bằng cách dùng những từ khác nhau

– Không sao chép toàn bộ câu từ câu hỏi, bạn sẽ chẳng ghi được dấu ấn nào với người chấm bài đâu

– Bám sát chủ đề, không viết những chủ đề không liên quan.

– Làm chủ thời gian, hãy nhớ rằng Task 2 đáng giá gấp đôi Task 1

– Hãy dành khoảng 20 phút cho Task 1 và khoảng 40 phút cho Task 2

– Chú ý tới số lượng từ được yêu cầu trong mỗi Task. Bạn sẽ mất điểm nếu bạn viết không đủ tối thiểu 150 từ cho Task 1 và tối thiểu 250 từ cho Task 2.

luyện viết IELTS writing test

– Học cách nhận diện đồ dài của 150 từ và 205 từ trông như thế nào trong phần viết  tay của bạn bởi vì bạn sẽ không có đủ thời gian đếm trong lúc làm đâu

– Bắt buộc câu trả lời hoàn chỉnh, câu trả lời bằng văn bản dưới hình thức ghi chú sẽ không được tính điểm

luyện viết IELTS writing test

– Tránh ngôn từ Informal (kiểu diễn đạt không trang trọng/diễn đạt thân mật)

– Chú ý đến chính tả, ngữ pháp và dầu chấm câu.

luyện viết IELTS writing test

– Đừng có gắng ghi nhớ những câu trả lời kiểu mẫu, giám khảo sẽ dễ dàng nhận ra chúng.

– Dành ra vài phút đọc lại và xem lại câu trả lời của mình

Writing là skill khó luyện thứ 2 trong IELTS chỉ sau Speaking nên đòi hỏi  bạn muốn đạt điểm trên 6 phải học và luyện viết IELTS writing test cực kỳ nghiêm túc trong một thời gian dài. Tips luyện cho các luyện viết IELTS writing Task 1 và IELTS writing2, các bạn đón chờ trong những bài tiếp theo nhé.

Có thể bạn quan tâm:

Hãy truy cập IELTS Việt Nam để nhận được bài về ngữ pháp IELTS mới nhất, sách IELTStips luyện thi IELTS, tài liệu IELTS mới nhất nhé.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You can see who we've worked with near you that you might know for a reference by browsing our hierarchical portfolio directory below. For education english, cities we serve include There was an error with contacting the service. Please check your Best Local SEO Tools settings like the state *full name* and city name. Some cities may cause bugs because they are not in our database. If that is the case -- please try a different city (center of service area).,