Từ điển Oxford Collocations Dictionary, cuốn gối đầu giường dành cho bạn

Cuốn từ điển Oxford Collocations Dictionary, cuốn sách dành cho người học tiếng anh, được mệnh danh là The best-selling Oxford Dictionary

cuốn từ điển Oxford Collocations Dictionary ielts-vietnam.com

 

Book Description:

Hãy thử tưởng tượng một nữ học sinh viết một bài luận về môi trường, cô ấy biết những chủ đề cô muốn làm, những ý tưởng và lý luận cần được giải quyết. Cô ấy có  một kho từ vựng rất hữu dụng, đặc biệt là danh từ về môi trường, ô nhiễm, tầng ozone. Những gì còn thiếu là những từ ngữ có thể liên kết các mục từ vựng nội dung với nhau thành một câu chuyện mạch lạc, 1 tổng thể chặt chẽ. Ô nhiễm là một vấn đề, nhưng những gì cần phải được thực hiện về nó? Nhìn lên các mục nhập cho ô nhiễm trong cuốn từ điển  Oxford Collocations Dictionary và lướt xuống phần động từ cung cấp các lựa chọn như “avoid/prevent, combat/control/fight/tackle, cut/limit/minimize/reduce hay monitor”. Với sự giúp đỡ cuốn từ cuốn từ điển Oxford Collocations Dictionary, người học có thể lựa chọn các động từ thích hợp nhất để diễn tả chính xác nhất những gì bạn muốn nói.

Tại sai lại sử dụng cuốn từ điển Collocations Dictionary này?

Một từ điển thông thường, cho dù đơn ngữ hoặc ngôn ngữ, chia tách lên nghĩa thành các từ riêng; nó có rất nhiều quyền lực trong mổ xẻ ý nghĩa của một văn bản. Sức mạnh của nó là hạn chế hơn khi nói đến xây dựng văn bản. Từ điển tốt cho người học cho rất nhiều sự giúp đỡ, với các mẫu ngữ pháp đã giải thích rõ ràng và những câu ví dụ cho các từ trong ngữ cảnh cụ thể. Từ điển hiện đại đang ngày càng dành sự chú ý để sắp xếp thứ tự nhưng họ vẫn đang bị cản trở bằng cách cố gắng trong việc cung cấp một loạt các thông tin về bất kỳ từ nào ngoài những cụm từ của nó.

Một cấu trúc ngữ pháp cung cấp  cho việc phân tích các mô hình chung tồn tại trong một ngôn ngữ. Nhưng năng lực của cấu trúc ngữ pháp đó bị giới hạn bởi mức độ mà nó khái quát để đi lên “các quy tắc ngữ pháp”. Một từ điển collocational không cần phải khái quát để bao phủ toàn bộ ngôn ngữ (hoặc một phần lớn của nó) Nó quản lý này bằng cách không cố gắng để giải thích hết ý nghĩa của mỗi từng từ mà chỉ cho những gì là tiêu biểu nhất.

Bằng cách bao phỉ các ngôn ngữ có hệ thống từ A-Z, một cuốn từ điển collocations cho phép học sinh để xây dựng năng lực collocational của mình trên cơ sở là”cần-phải-biết ‘, bắt đầu từ những lời họ đã biết – hoặc biết một phần.

Link Download:

Từ điển Oxford Collocations Dictionary:

Hãy truy cập IELTS Việt Nam để nhận được những bài tập IELTS speaking part 1, IELTS speaking part 2, tips luyện thi IELTS, tài liệu IELTS mới nhất nhé.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You can see who we've worked with near you that you might know for a reference by browsing our hierarchical portfolio directory below. For education english, cities we serve include There was an error with contacting the service. Please check your Best Local SEO Tools settings like the state *full name* and city name. Some cities may cause bugs because they are not in our database. If that is the case -- please try a different city (center of service area).,